f y
Національна спілка кінематографістів України

Документи й матеріали

Положення про Премію імені Фелікса Соболєва

27.03.2017

ЗАТВЕРДЖЕНО
Секретаріатом Правління НСКУ
26 липня 2016 року
Протокол №6/41

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Премію імені Фелікса Соболєва

1. Премія імені Фелікса Соболєва (далі – Премія) присуджується за значний внесок у розвиток наукового та документального кіно, вагомі досягнення в неігровому кіно.

2. Премія присуджується до дня народження Ф.М.Соболєва – у липні поточного року. 

3. Премія може присуджуватися кінематографістам лише за завершені та оприлюднені оригінальні кінотвори у неігровому виді кіномистецтва, а саме науково-просвітницькому та документальному кіно, позначені високим професіоналізмом, новаторством, створені протягом останніх двох років та які здобули широке громадське визнання. Премія може присуджуватися за один окремий кінотвір (далі – Твір) та за вагомий внесок у світове та українське неігрове кіно.

4. Премія може бути присуджена громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, як окремим діячам кінематографії, так і групі митців (або творчим колективам).  

При висуванні твору вказується його автор, або колектив авторів – не більше п’яти осіб. Не допускається включення до колективу претендентів на здобуття Премії осіб, які в процесі підготовки виконували адміністративні, організаційні або консультативні функції.

5. Премія присуджується щорічно.

6. Премія не присуджується повторно.

7. Лауреати Національної премії України імені Тараса Шевченка та Державної премії України імені Олександра Довженка на здобуття Премії не висуваються.

8. Пропозиції щодо кандидатів на здобуття Премії подаються до Національної спілки кінематографістів України (далі – НСКУ) творчими спілками, кіностудіями, мистецькими закладами, Національною академією наук, науковими та творчими громадськими організаціями, засобами масової інформації, діючими лауреатами даної премії, а також безпосередньо членами Комітету з Премії імені Фелікса Соболєва до 1 травня поточного року.

9. НСКУ на своєму офіційному веб-сайті не пізніше 15 квітня розміщує повідомлення про оголошення конкурсу на здобуття Премії (далі – Конкурс) за відповідний рік.

Оголошення має містити такі відомості:

 • строк, впродовж якого приймаються документи на участь у Конкурсі;
 • перелік документів, необхідних для участі у Конкурсі;
 • адреса, за якою подаються документи на Конкурс, з вказівкою прізвища, імені, по-батькові особи, відповідальної за приймання документів;
 • телефон для довідок з питань проведення Конкурсу.

10. До НСКУ суб’єкти, визначені у пункті 8 цього Положення, подають наступні документи щодо претендентів на здобуття Премії:

 • клопотання про присудження Премії з мотивацією висунення на її здобуття за підписом керівника;
 • коротку біографічна довідку та творчу характеристику кандидата(тів) на здобуття Премії;
 • рецензії та відгуки на творчість кандидата(тів), на його (їх) твір (твори), висунутий(і) на здобуття Премії;
 • твір (твори) на сучасних технічних носіях.

Документи, подані на здобуття Премії, зберігаються у НСКУ.

11. Днем висунення кандидата на здобуття Премії вважається день подання документів, зазначених у пункті 10 цього Положення.

Протягом наступних трьох днів після кінцевого терміну подання пропозицій НСКУ на своєму офіційному веб-сайті оприлюднює список претендентів на здобуття Премії.

12. Документи, подані з порушенням вимог пунктів 10, 11 цього Положення, а також після закінчення строку подання, розгляду не підлягають.

13. З метою визначення кращих творів у сфері професійної кінематографічної творчості та конкурсного відбору творів на здобуття Премії, визначення її лауреатів утворюється Комітет з присудження Премії імені Фелікса Соболєва (далі – Комітет) у кількості не більше 13 осіб.

Відповідальний працівник НСКУ, який виконує функції секретаря Комітету та не є членом Комітету, бере участь у засіданнях Комітету без права голосу.

Комітет здійснює свою діяльність на громадських засадах.

Склад Комітету формується з провідних діячів кінематографії, зокрема, неігрового кіно, за їх письмовою згодою.

Персональний склад Комітету та його Голова затверджуються Секретаріатом Правління НСКУ кожні чотири роки, що не виключає можливості внесення змін та доповнень до його складу в цей термін за об’єктивних обставин.

Перебування у складі Комітету не може перевищувати двох термінів підряд.

14. Комітет відповідно до покладених на нього завдань:

 • приймає та розглядає документи та твори, що містяться у поданнях на здобуття Премії;
 • здійснює конкурсний відбір претендентів на здобуття Премії;
 • визначає лауреатів Премії;
 • оформлює дипломи лауреатів Премії та організовує їх урочисте вручення.

15. Основною формою роботи Комітету є засідання, які проводяться щорічно до 20 липня.

Засідання Комітету проводить Голова або за його дорученням заступник Голови.

16. Рішення Комітету щодо присудження Премії затверджується Секретаріатом Правління НСКУ і оформлюється постановою Секретаріату.

17. Особі, якій присуджується Премія, присвоюється звання лауреата Премії імені Фелікса Соболєва, вручаються диплом та медаль та виплачується грошова винагорода (лише в тому випадку, якщо на той час знайшовся меценат або спонсор).

У разі, коли Премія присуджена кільком особам, кожен лауреат отримує диплом і медаль, а грошова частина ділиться між ними порівну.

Виплата грошової винагороди здійснюється за рахунок меценатів або спонсорів.

Виготовлення диплому здійснюється за рахунок коштів Національної спілки кінематографістів України.

18. Диплом та медаль лауреата Премії урочисто вручаються на щорічній церемонії відкриття нового сезону роботи Будинку кіно Головою Комітету або за його дорученням заступником Голови Комітету.

19. Інформація про присудження Премії публікується на офіційному веб-сайті НСКУ.