f y
Національна спілка кінематографістів України

Статті

Проект наказу «Про затвердження змін до Порядку конкурсного відбору кінопроектів...»

31.08.2015

11 серпня 2015 року Міністерство культури України оприлюднило проект наказу Міністерства культури України «Про затвердження змін до Порядку конкурсного відбору кінопроектів для формування Програми виробництва та розповсюдження національних фільмів». Подаємо текст документу.

Про внесення змін до Порядку конкурсного
відбору кінопроектів для формування
Програми виробництва та розповсюдження
національних фільмів

З метою вдосконалення порядку відбору конкурентоспроможних та якісних кінопроектів, які претендують на включення до Програми виробництва та розповсюдження національних фільмів, та в межах повноважень, визначених Положенням про Міністерство культури України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2014 № 495.

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Порядку конкурсного відбору кінопроектів для формування Програми виробництва та розповсюдження національних фільмів, затвердженого наказом Міністерства культури України від 26 квітня 2011 року № 30, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 08 червня 2011 року за № 687/19425, що додаються.

2. Державному агентству України з питань кіно (П.Ю. Іллєнку) забезпечити подання наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Віце-прем'єр-міністр України –
Міністр культури України 
В. А. Кириленко

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку конкурсного відбору кінопроектів для формування Програми виробництва та розповсюдження національних фільмів 

1. Пункт 2.1 розділу ІІ викласти в такій редакції:

«2.1. Держкіно України в першому та третьому кварталах кожного року розміщує порядок та умови конкурсного відбору на своєму офіційному веб-сайті.

Держкіно України в межах бюджетного року може змінювати терміни проведення чергових конкурсних відборів, а також проводити позачергові конкурсні відбори.»

2. У розділі ІІІ:

2.1 у пункті 3.2 слово «місяця» замінити словами «шести тижнів»;

2.2 пункт 3.5 викласти у такій редакції:

«До участі у другому етапі конкурсного відбору включаються кінопроекти, які за результатами оцінювання членами Експертної комісії, що брали участь в оцінюванні, отримали середню оцінку експертів, не менше 3,5 балів.

Середня оцінка обраховується шляхом ділення загальної суми балів, що отримав кінопроект, на кількість членів Експертної комісії, які здійснили його оцінювання.

Другий етап конкурсного відбору не мають права оцінювати члени Експертної комісії, які не брали участь в оцінювані першого етапу конкурсного відбору.»;

2.3 пункт 3.10 викласти у такій редакції:

«3.10. Другий етап конкурсного відбору проводиться у двох групах (національні фільми та фільми спільного виробництва) шляхом презентаційних сесій (презентаційна сесія ігрових фільмів, розрахованих на широку глядацьку аудиторію, авторських фільмів, дитячих та юнацьких, неігрових; дебютних, анімаційних проектів, а також тематичних сесій ігрових, дитячих та юнацьких, неігрових, дебютних, анімаційних кінопроектів із заданої тематики).

У день завершення кожної презентаційної сесії члени Експертної комісії заповнюють висновок експертної оцінки кінопроекту, що претендує на включення до Програми (додаток 6).»

2.4 пункт 3.11. викласти у такій редакції:

«Протягом 5 робочих днів після проведення другого етапу конкурсного відбору на підставі експертних висновків секретар Експертної комісії складає протокол, який затверджується Головою Експертної комісії, подається на розгляд Голови Держкіно України та розміщується на офіційному веб-сайті Держкіно України. Претендувати на включення до Програми можуть ті кінопроекти, які отримали середню оцінку не менше 30 балів.

Середня оцінка обраховується шляхом ділення загальної суми балів, що отримав кінопроект, на кількість членів Експертної комісії, які здійснили його оцінювання.»;

2.5 розділ доповнити новим пунктом 3.12 такого змісту:

«3.12. Після закінчення конкурсного відбору Держкіно України має право надавати за письмовим запитом авторів або виробників кінопроектів узагальнені висновки Експертної комісії щодо поданого на конкурс кінопроекту без зазначення особистої інформації членів Експертної комісії.»

3. У розділі IV:

3.1 пункт 4.1 викласти у такій редакції:

«4.1. Виробники кінопроектів, які набрали не менше 30 балів, до включення кінопроекту в Програму надають аудиторський висновок про фінансовий стан підприємства та достовірність фінансової звітності на останню дату балансу.»;

3.2 розділ доповнити новим пунктом 4.7 такого змісту:

«4.7. Кінопроекти, що включені до Програми, автоматично з неї виключаються, якщо протягом трьох років не було укладено договір на виробництво фільму між Держкіно України та Виробником».

4. Доповнити Порядок новим розділом V такого змісту:

«V. Матеріально-технічне забезпечення Експертної комісії

5.1. Матеріально-технічне забезпечення проведення конкурсного відбору та покриття витрат, пов’язаних із проведенням експертної оцінки кінопроектів здійснюється за рахунок видатків, передбачених у спеціальному фонді Державного бюджету України Держкіно України, за відповідною бюджетною програмою.»

5. Додатки 1, 2, 5, 6 до Порядку викласти у новій редакції, що додаються.

Додаток 1Додаток 2Додаток 5, Додаток 6 до Порядку конкурсного відбору кінопроектів для формування Програми виробництва та розповсюдження національних фільмів.

Міністерство культури України, 11 серпня 2015 року