f y
Національна спілка кінематографістів України

Документи й матеріали

Постанова ІХ пленуму Правління НСКУ «Про скликання позачергового З’їзду Національної спілки кінематографістів України»

08.09.2016

ПОСТАНОВА
ІХ ПЛЕНУМУ ПРАВЛІННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ КІНЕМАТОГРАФІСТІВ УКРАЇНИ

м.Київ                                                                          25 серпня 2016 року

Про скликання позачергового
З’їзду Національної спілки
кінематографістів України

Заслухавши та обговоривши доповідь голови НСКУ Тримбача С.В., інформації головного бухгалтера Артеменко С.Б., юриста Литовки Г.Ю. «Про скликання позачергового З’їзду Національної спілки кінематографістів України»,

УХВАЛИЛИ:

1. Скликати позачерговий З’їзд НСКУ 25 жовтня 2016 року.

2. Враховуючи скрутний фінансовий стан Спілки позачерговий З’їзд НСКУ провести в режимі економії.

3. Встановити квоту представництва членів Спілки на З’їзді один до одного, тобто всі члени Спілки є делегатами з’їзду.

4. Затвердити порядок денний З’їзду:

  • Затвердження змін та доповнень до Статуту НСКУ.
  • Звіт Правління НСКУ.
  • Звіт Контрольно-ревізійної комісії.
  • Вибори голови НСКУ, голови Контрольно-ревізійної комісії, Правління НСКУ, Контрольно-ревізійної комісії.

Початок роботи о 10.00.

5. Створити редакційну комісію щодо підготовки проектів постанов З’їзду в складі: С.Тримбач, Я.Лупій, С.Степаненко. В.Слобода, Л.Брюховецька

6. Робочій комісії з підготовки до З’їзду (голова Тримбач С.В.) на наступному засіданні інформувати Секретаріат правління про хід підготовки до з’їзду.

7. Звітні матеріали та повний текст звіту Правління НСКУ, який на З’їзді виголосить Голова НСКУ, розмістити на сайті Спілки та опублікувати у спецвипуску збірки «Кіно: інформація, коментарі».

8. Звітні матеріали про роботу гільдій, асоціацій, комісій, секцій, рад, відділень, осередків за період 2013 – 2016 рр. до 10 вересня ц.р. подати помічнику керівника.

9. Статутній комісії (голова Тримбач С.В.) разом з юристом розробити необхідні поправки до Статуту і затвердити їх на наступному засіданні секретаріату.

10. До 1 жовтня 2016 року у всіх відділеннях, осередках, гільдіях та асоціаціях провести звітно-виборчі збори. Доручити керівникам гільдій та асоціацій провести збори членів НСКУ за професіями (з участю Голови НСКУ) та подати списки кандидатур на обрання до складу правління й КРК НСКУ за окремо затвердженою квотою (до 10 жовтня 2016 р.).

11. У зв’язку з необхідністю уточнення списків членів Спілки з 1 вересня 2016 року Комісії з прийому до членів Спілки припинити прийом.

12. Доручити фінансово-економічній службі НСКУ розробити пропозиції щодо фінансування З’їзду. Секретаріату Правління НСКУ на найближчому засіданні затвердити підготовлений економічною службою кошторис витрат на проведення позачергового з’їзду (25 жовтня 2016 р.), виходячи з п.2 цього рішення.

13. З метою покращення організаційного рівня підготовки з’їзду для членів Спілки з інших міст України оголосити терміни підтвердження прибуття на З’їзд до 10 жовтня 2016 року.

14. Напередодні позачергового з’їзду, 24 жовтня 2016 р., скликати Х пленум Правління НСКУ.

15. Рекомендувати З’їзду головою регламентної комісії затвердити одного з членів комісії з регламенту та етики НСКУ, а головою секретаріату з’їзду Васильєва С.С.

16. Програми членів Спілки, які претендують на обрання Головою НСКУ, розмістити на сайті Спілки та опублікувати у спецвипуску збірки «Кіно: інформація, коментарі».

17. Повідомлення про термін скликання З’їзду та його порядок денний опублікувати у пресі.

18. Забезпечити надходження інформації щодо підготовки до З’їзду в ЗМІ (відповідальні Войтенко В.М., Васильєв С.С.).