f y
Національна спілка кінематографістів України

Документи й матеріали

Постанова VІІІ пленуму Правління НСКУ «Про напрямки роботи Спілки упродовж 2016–2017 рр. та підготовку до чергового з’їзду НСКУ»

24.03.2016

ПОСТАНОВА
ПЛЕНУМУ ПРАВЛІННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ КІНЕМАТОГРАФІСТІВ УКРАЇНИ

м.Київ                                                                          16 березня 2016 року

Про напрямки роботи Спілки упродовж
2016–2017 рр. та підготовку до чергового
з’їзду НСКУ

Заслухавши та обговоривши питання «Про напрямки роботи Спілки упродовж 2016–2017 рр. та підготовку до чергового з’їзду НСКУ», пленум Правління

УХВАЛЮЄ:

1. В цілому схвалити роботу Секретаріату та Правління НСКУ за поточний період.

2. Зобов’язати Секретаріат Правління вжити необхідних заходів з метою мінімізації ризиків фінансового колапсу НСКУ, зокрема повернення до пільгового оподаткування Спілки.

3. У стосунках з відповідними державними організаціями продовжити курс на захист інтересів кінематографа і кінематографістів, передусім у сфері забезпечення достатньої фінансової підтримки з боку держави та захисту авторських і майнових прав кіномитців.

4. З метою недопущення штучного банкрутства державних кіностудій, а саме – Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка, Національної кінематеки України, Української студії хронікально-документальних фільмів, Української студії анімаційних фільмів та ПрАТ «Одеська кіностудія» – створити робочу групу (Тримбач С.В. – голова, Янчук О.С., Жолдак Б.О., Тихий В.В., Гармаш Ю.Т., Шевчук Н.А., Ахрамович Е.С., Олендер В.П., Ткаченко Т.А., Марченкова Н.С., Плесканос Є.Ю. – секретар, список відкритий), якій доручити аналіз ситуації з державним фінансуванням кінематографа та розробку пропозицій із реформування державних кіностудій задля збільшення їхньої конкурентоспроможності (відп. Тримбач С.В.).

5. Звернутися до керівництва Міністерства культури України та Міністерства освіти України з ідеєю впровадження у системі шкільної освіти спеціальних годин перегляду та обговорення українських фільмів, що сприятиме культурному вихованню, розширенню світогляду та естетичному розвитку дітей і підлітків (відп. Тримбач С.В., Вержбицький Б.В.).

6. Звернутися до керівництва Міністерства культури України та Державного агентства України з питань кіно переглянути принципи обмеження прокату в Україні кінотворів на підставі участі в них осіб, які недоброзичливо висловлювалися на адресу Української державності (відп. Тримбач С.В.).

7. Продовжити практику активної участі НСКУ у законодавчому процесі щодо проблем кінематографічної галузі в цілому та розробки нових законодавчих актів у сфері авторських прав (відп. Тихий В.В.).

8. Схвалити зусилля Спілки, Комісії з питань прокату і дистрибуції (Ріпенко Ю.І.), спрямовані на зміцнення прокатної мережі та прокату національних фільмів. Доручити керівництву Одеського відділення та осередків НСКУ відстежувати динаміку змін у прокатній галузі та взаємодіяти з органами місцевої влади з метою забезпечення інтересів національного кіно (відп. Лупій Я.В., Багрій-Шахматова М.Л.).

9. Посилити роботу з творчою молоддю. Заслухати це питання на наступному пленумі НСКУ (відп. Вержбицький Б.В., Терещенко Ю.М.).

10. Вважати за необхідне скликати черговий з’їзд Національної спілки кінематографістів України в березні 2017 року.

З метою якісної підготовки з’їзду створити Статутну комісію та Робочу групу.

Затвердити Статутну Комісію в складі:

 • Тримбач С.В.
 • Шкурін В.Г.
 • Олендер В.П.
 • Парфенюк О.Б.
 • Ткаченко Т.А.
 • Тихий В.В.
 • Завгородня О.В.
 • Лупій Я.В.
 • Слобода В.В.
 • Літовка Г.Ю. (юрист)
 • Гармаш Ю.Т.
 • Лисецький С.О.
 • Лозинський О.І.
 • Багрій-Шахматова М.Л.

Затвердити робочу групу з підготовки до VII (ХIII) з’їзду НСКУ в складі:

 • Тримбач С.В. – голова НСКУ, голова робочої групи
 • Ширман Р.Н. – заст. голови НСКУ
 • Парфенюк О.Б. – оргсекретар Правління НСКУ
 • Гармаш Ю.Т. – голова КРК НСКУ
 • ___________ – зав. Секретаріатом НСКУ
 • Лупій Я.В. – секретар Правління НСКУ, голова Одеського відділення НСКУ
 • Слобода В.В. – секретар Правління НСКУ, голова Координаційної ради відділень та осередків НСКУ
 • Войтенко В.М. – секретар Правління НСКУ
 • Васильєв С.С. – прес-секретар НСКУ
 • Каплична І.О. – головний консультант НСКУ
 • Удовенко Д.С. – головний консультант НСКУ
 • Ульшина М.С. – голова Комісії соціального захисту
 • Удовенко Н.М. – виконавчий директор Будинку кіно
 • Артеменко С.Д. – головний бухгалтер НСКУ
 • Орловська О.В. – головний економіст НСКУ
 • Домарацька С.О. – помічник голови НСКУ.

11. Упродовж 2016–2017 рр. провести консультації та дискусії з представниками інших творчих спілок з метою вироблення пропозицій щодо реформування структури та форм спілчанської роботи. (відп. С.Тримбач).