f y
Національна спілка кінематографістів України

Документи й матеріали

Постанова VІІ пленуму Правління НСКУ «Кіноосвіта в Україні: стан і перспективи»

21.12.2015

ПОСТАНОВА 
VII
ПЛЕНУМУ ПРАВЛІННЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ КІНЕМАТОГРАФІСТІВ УКРАЇНИ

м.Київ                                                                15 грудня 2015 року

Кіноосвіта в Україні: стан і перспективи

Заслухавши та обговоривши питання «Кіноосвіта в Україні: стан і перспективи», інформації секретаря Правління НСКУ Вержбицького Б.В. та менеджера медіаосвітніх програм Академії української преси Волошенюк О.В. щодо світового досвіду впровадження кіноосвітніх програм, Пленум констатує:

Стан кіноосвіти в Україні викликає обґрунтовану тривогу за майбутнє екранних мистецтв в Україні. Передусім тому, що реформування системи освіти, за рідкісними винятками, не враховує особливостей підготовки мистецьких кадрів, домінує формалізм та вимоги звітності за суто статистичними показниками. Крім того, фінансування державних вишів не витримує жодної критики, воно не забезпечує навіть мінімальних потреб щодо новітньої технології та створення належних умов для ведення педагогічного процесу.

Медіаграмотність є базовим елементом політики у сфері споживання інформації, що охоплює всі категорії людей протягом життя. Медіаосвіта сьогодні має стати обов’язковою частиною навчальної програми на кожному щаблі шкільного навчання. Європарламент рекомендував Єврокомісії внести в програму навчання вчителів обов’язкові модулі з медіаосвіти. Кіноосвіта – невід’ємна cкладова медіаосвіти, здатність декодувати кінообрази і створювати кінотексти.

УХВАЛИЛИ:

1. Взяти до відома інформацію Вержбицького Б.В. щодо стану кіноосвіти в Україні та Волошенюк О.В. щодо світового досвіду впровадження кіноосвітніх програм.

2. Констатувати невідповідність нормативно-правової бази до професійної кіноосвіти. Водночас відзначити позитивну динаміку упровадження курсів медіаграмотності у вищій та середній школах.

3. Підготувати розгорнутого листа на адресу керівництва Міністерства освіти і науки України щодо актуальних питань кіноосвіти, порушених під час обговорення на пленумі, та ініціювати робочу зустріч кінофахівців з представниками Міністерства освіти і науки та Міністерства культури України (відп. Тримбач С.В., Вержбицький Б.В., термін до 30 грудня 2015 р.).

4. Долучитись до розробки державних освітніх стандартів за запрошенням Міністерства культури України (відп. Вержбицький Б.В., упродовж І кварталу 2016 р.).

5. Внести пропозиції щодо виключення рівня «спеціаліста» та «бакалавра» для спеціальностей кіномистецтва, залишивши винятково «магістр», з обов’язковою 5-річною освітою (відп. Вержбицький Б.В., Терещенко Ю.М., термін до 10 січня 2016 р.).

6. Відзначити незадовільний рівень матеріально-технічного забезпечення кіновишів, що унеможливлює підготовку спеціалістів на сучасному технологічному рівні.

7. Докласти максимальних зусиль щодо забезпечення впровадження Закону України «Про вищу освіту» для творчих вишів, передусім у частині надання їм самостійності у межах, передбачених чинним законодавством (відп. Тихий В.В.).

8. Звернутись до Міністерства культури України та Державного агентства України з питань кіно з пропозиціями щодо створення студентам гарантованих умов для проходження творчо-виробничої практики, в першу чергу на проектах, які здійснюються за підтримки державного фінансування (відп. Вержбицький Б.В., Терещенко Ю.М., термін до 30 грудня 2015 р.).

9. Порушити питання перед Кабінетом Міністрів України щодо необхідності розв’язання проблем, пов’язаних із життєдіяльністю Національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого, а саме:

- завершення будівництва приміщення університету на Львівській площі;

- фінансування університету відповідно до потреб, затверджених у відповідному кошторисі університету;

- сприяння вирішенню питання погашення заборгованості студією «Укркінохроніка» перед університетом у розмірі 984 тис. 938,98 грн.;

- розгляду питання щодо створення нової навчальної бази в приміщеннях Національної кінематеки України або Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка (відп. Тримбач С.В., Вержбицький Б.В., Терещенко Ю.М., термін до 30 грудня 2015 р.).

10. Звернутись до Міністерства культури України, Державного агентства України з питань кіно та Міністерства освіти та науки України з тим, аби спільно виробити програму просування українського кіно через освітні інституції. Зокрема, ініціювати створення кінолекційних програм на базі Національного центру Олександра Довженка та укладання Концепції/програми/дорожної карти з кіноосвіти (відп. Вержбицький Б.В., Терещенко Ю.М., за участі члена НСКУ Волошенюк О.В.).

11. Зважаючи на першорядність завдання щодо зміцнення школи підготовки висококваліфікованих, обдарованих митців – основної ланки творчого процесу, створити на базі Інституту екранних мистецтв КНУТКТ імені І.К. Карпенка-Карого та студії «Укркінохроніка» навчально-виробничий комплекс – «Фільм кампус», разом із коледжем кінопрофесій та осередком відповідного формування педагогів і одно-, дворічними підготовчими курсами мистецької освіти для належної підготовки абітурієнтів.