f y
Національна спілка кінематографістів України

Персоналії

Шупик Олена

(08.10.1934)

Кінознавець.

Народилася 8 жовтня 1934 р. в м. Ромни Сумської обл. в родині службовця. Закінчила факультет журналістики Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (1957) та аспірантуру Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (1968). Працювала в «Укррекламфільмі» (1962–1965), а з 1968 р. — у відділі кінознавства ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. Старший науковий співробітник. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Проблеми становлення українського радянського кінознавства» (1973). Друкується з 1964 р.

Лавреат премії Спілки кінематографістів України (1974).

Автор книжок:

  • «Становлення українського радянського кінознавства» (К., 1977),
  • «Мистецтво мультиплікації» (К., 1982),
  • «Правда життя — правда мистецтва» (К., 1984, у співавт.),
  • «Фільми для дітей і підлітків» (К., 1987),
  • розділів до «Історії українського радянського кіно» Т. І, II (К., 1986, 1987),
  • статей у збірниках: «Життя і герої екрана», «Увага! В кінозалі — діти», «Ваш вихід», «Сучасна кінопанорама», «Современный кинопроцесс и действительность», «Традиции и новаторство в советском киноискусстве», у періодичній пресі.