f y
Національна спілка кінематографістів України

Статті

Результати позапланового аудиту відповідності КП «Київкінофільм»

26.04.2015

24 квітня 2015 року Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА опублікував результати позапланового аудиту КП «Київкінофільм». Подаємо текст документу.

Під час аудиту встановлено, що в 2013-2014 роках діяльність Підприємства непрозора та сповнена ризиків неефективного використання комунального майна, грошових коштів, марнотратства та значних недоотримань, як підприємством, так і бюджетом м. Києва.

Так, колишнім керівництвом підприємства та безпосередньо директором Цвєтковим А.В. не здійснювався достатній контроль за використанням грошових коштів та майна, а також, на думку аудиторів, допускалися ряд зловживань, в результаті чого, неодноразово відбувалася оплата за товари, роботи та послуги за завищеною вартістю, неправомірна передача в користуваня приміщень кінотеатрів тощо.

Як наслідок, діяльність підприємства не відповідала засадам економії в питаннях оренди та закупівлі матеріальних цінностей тощо, а також на підприємстві був відсутній належний контроль за роздрібною торгівлею в закладах ресторанного господарства, використанням нежитлових приміщень та коштів на ремонтно-будівельні роботи, незадовільна робота по плануванню фінансово-господарської діяльності та інше.

Всього, в ході аудиту встановлено фінансових порушень на загальну суму 6 млн. грн., з них втрати – 3,6 млн. гривень. Також, встановлено високо вірогідний ризик втрат – 2,4 млн. гривень.

Встановлені проблеми, недоліки та порушення мали негативний вплив на фінансові показники Підприємства та, на думку аудиторів, призвели його до збитковості.

Зокрема, за результатами фінансово-господарської діяльності Підприємства в 2013 році збиток склав 112 тис. гривень, в 2014 році збиток збільшився в 9 разів і становив 1 019 тис. гривень.

Допущення зазначених фінансових порушень призвело до недоотримання бюджетом м. Києва частки прибутку від КП «Київкінофільм» розрахунково на суму 420,0 тис. гривень.

При цьому, фінансові плани КП «Київкінофільм» на 2013-2014 роки не затверджені Департаментом комунальної власності міста Києва і не погоджені Департаментом культури м. Києва, чим порушено вимоги п.2.4.8. та п.2.4.13 контракту директора Цвєткова А.В. та Положення про порядок складання річного фінансового плану, затвердженого розпорядженням КМДА від 01.11.2001 №2323.

Також, директором Підприємства Цвєтковим А.В. перевищувались повноваження в частині укладання господарських договорів, а саме, в порушення п.2 рішення Київської міської ради від 14.07.2011 №378/5765 «Про питання впорядкування діяльності суб'єктів господарювання в галузі зв'язку та інформаційних технологій» Підприємством укладалися договори з надання послуг по розміщенню обладнання базових мобільних станцій та телекомунікаційного обладнання, в той час як вищенаведеним рішенням вказані функції покладено на КП «Київжитлоспецексплуатація».

В ході аудиту також встановлено, що працівникам Підприємства за відсутності прибутку нараховувалися доплати та надбавки, які не передбачені Колективним договором, чим порушено ст.ст.15,18 Закону України «Про оплату праці», ст.5 Закону України «Про Колективні договори і угоди», в результаті чого Підприємству завдано втрат у розмірі 201,5 тис. гривень.

Крім того, в порушення п.1 ст.629, п.п.2, 3 ст.632 Цивільного кодексу України на Підприємстві мали місце випадки здійснення оплати по договорах цивільно-правового характеру у розмірах вищих, ніж передбачено умовами договорів, в результаті чого Підприємству завдано втрати в сумі 26,4 тис. гривень.

У зв’язку з відсутністю визначених чинним законодавством первинних документів, аудитом не підтверджено факт здійснення господарських операцій з перевезення товарно-матеріальних цінностей ФОП Терещенко А.П. та ФОП Клименко Т.П., в результаті чого завищено витрати Підприємства на загальну суму 440,4 тис. гривень, чим завдано відповідних втрат.

Також, фізичним особам-підприємцям оплачувались послуги з розповсюдження листівок за вартістю, яка, на думку аудиторів, значно перевищує ринкові пропозиції та призвела до зайвих витрат Підприємства на загальну суму 64,4 тис. гривень.

В результаті завищення вартості ремонтно-будівельних робіт (не підтверджено виконання робіт, не підтверджено факт застосування матеріалів та/або їх вартість) Підприємству завдано втрат на суму 129,8 тис. гривень, а в зв’язку із відсутністю кошторисної документації до актів здачі-прийняття, які складені в довільній формі, та будь-яких дефектних актів, не надалось можливим ідентифікувати види, перелік та вартість робіт, що зазначені в актах, на загальну суму 52,1 тис. гривень. В результаті, Підприємством понесено витрати, які документально не підтверджені.

Внаслідок допущення посадовими особами Підприємства здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями без відповідних ліцензій, контролюючими органами прийнято рішення про застосування штрафних санкцій в сумі 102 тис. гривень, в результаті чого, виникає ризик втрат на вказану суму.

Крім того, в зв’язку з укладанням колишнім директором Підприємства Цвєтковим А.В. договору від 03.03.2014 №14/03/03 з ТОВ «Артсінемагруп» на закупівлю кінообладнання (яке, в зв’язку з відсутністю документації, неможливо достеменно ідентифікувати), до переліку якого входять крісла, право власності на які ймовірно належать до територіальної громади м. Києва, безпідставно завищено станом на 01.01.2015 боргові зобов’язання Підприємства перед ТОВ «Артсінемагруп» на загальну суму 2,2 млн. гривень, що в подальшому може призвести до втрат Підприємства на вказану суму.

Також, на думку аудиторів, в результаті неефективних управлінських рішень колишнього директора Підприємства Цвєткова А.В., пов’язаних із укладанням договору оренди обладнання від 23.10.2013 №13/10/23 (на яке відсутня будь-яка документація) перед його купівлею, Підприємство зазнало втрат в сумі 1,4 млн. гривень.

Крім того, вивченням встановлено, що за 4 місяці оренди вартість оренди перевищила ринкову вартість самого обладнання на 318,4 тис. гривень.

Перевіркою повноти надходження виручки від діяльності ресторанного господарства проведеними розрахунками встановлено недоотримання доходу підприємством у сумі 792,5 тис. гивень.

Також, встановлено, що в 2013-2014 роках в приміщеннях кінозалів кінотеатрів перед початком показу кінофільмів відбувалася демонстрація рекламних кінороликів на замовлення комерційних структур, однак, кошти від проведення таких рекламних кампаній Підприємству не надходили. Як наслідок, аудиторами вбачається ризик значних системних втрат доходів Підприємством. Зокрема, виходячи із отриманої інформації, можливо стверджувати, що тільки по трьох кінотеатрах («Київська Русь», «Флоренція» та «Лейпціг») в періоді, що вивчався, втрата доходів становила розрахунково 495,1 тис. гривень.

Крім цього, колишнім директором Цвєтковим А.В. надавалась фінансова допомога комунальним кінотеатрам, однак, в результаті не узгодження питання щодо повернення фінансової допомоги в ході реорганізаційних процедур, утворилась дебіторська заборгованість на суму 111,7 тис. гривень окремих юридичних осіб.

Враховуючи те, що станом на 01.01.2015 активи та зобов’язання зазначених комунальних кінотеатрів передано на баланс Підприємства, виникає ризик втрат внаслідок неповернення активів.

Слід також зазначити, що на Підприємстві поширена практика укладання із суб’єктами господарювання договорів про співпрацю і спільне проведення заходів, договорів зберігання тощо по довільно встановленій колишнім директором Цвєтковим А.В. платні, що фактично, на думку аудитора, є прихованою здачею в оренду комунального майна.

В разі дотримання нормативних вимог, розрахунок орендної плати визначався би відповідною методикою, а до бюджету м. Києва підлягало відрахуванню 50% від надходжень орендної плати.

Так, для прикладу, відповідно до даних бухгалтерського обліку, дохід Підприємства від діяльності, пов’язаної із виконанням вищезазначених договорів в 2014 році, становив 492,3 тис. гривень.

Вказані факти неодноразово встановлювались Департаментами культури та комунальної власності м. Києва, однак належне реагування з боку Цвєткова А.В. не здійснювалось.

Крім того, Цвєтковим А.В., в порушення п.9.2 розпорядження КМДА від 22.06.2013 №1005, не вжито заходів щодо зняття з обліку до 25.12.2014 року комунальних підприємств-кінотеатрів, що підлягали приєднанню до КП «Київкінофільм».

Також, Цвєтковим А.В. не вжито заходи, що пов’язані із припиненням КП «Кінотеатр «Росія» шляхом приєднання його до КП «Київкінофільм» до 25.12.2014, а натомість укладено договір про співробітництво і спільне проведення заходів від 01.01.2015 б/н з ТОВ «Кінопростір», чим порушено п.9.2 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 21.06.2013 №1005, та, на думку аудиторів, є прихованою орендою цілісного майнового комплексу кінотеатру, в результаті чого недоотримуються кошти бюджетом міста Києва.

Аналіз отриманої в ході аудиту інформації свідчить про значний потенціал отримання КП «Київкінофільм» доходів, можливість його прибуткової діяльності та чисельні зловживання з боку колишнього керівництва підприємства, що призвело до значних недоотримань, перевитрат та перебування на сьогодні підприємства в складному фінансово-економічному стані тощо.

Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА, 24 квітня 2015 року