f y
Національна спілка кінематографістів України

Статті

Пропозиції Президента України до закону «Про державну підтримку кінематографії в Україні»

18.11.2016

17 листопада 2016 року Президент України Петро Порошенко скористався правом вето та повернув до парламенту зі своїми пропозиціями Закон України «Про державну підтримку кінематографії в Україні», прийнятий Верховною Радою України 22 вересня 2016 року. Подаємо прозиції Президента України до зазначеного закону.

Пропозиції до Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні»

Прийнятий Верховною Радою України 22 вересня 2016 року Закон України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» не може бути підписаний з таких підстав.

Законом, що надійшов на підпис, пропонується здійснювати державну підтримку кінематографії за рахунок коштів Державного фонду підтримки кінематографії України, джерелами формування якого визначаються кошти загального фонду Державного бюджету України у розмірі не менше 0,2 відсотка видатків загального фонду державного бюджету за попередній рік, а також інші кошти загального фонду та кошти спеціального фонду Державного бюджету України, отримані відповідно до Бюджетного кодексу України, у тому числі кошти, отримані відповідно до законодавства про лотереї (стаття 6).

Пропонований Законом, що надійшов на підпис, підхід до визначення джерел підтримки кінематографії не узгоджується з вимогами статті 95 Конституції України, згідно з якою виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, їх розмір та цільове спрямування, і нормами статті 4 Бюджетного кодексу України, за якими виключно законом про Державний бюджет України визначаються надходження та витрати Державного бюджету України.

Не заперечуючи щодо державної підтримки кінематографії за рахунок коштів Державного бюджету України, вважаю, що такі кошти в установленому бюджетним законодавством порядку мають визначатися і спрямовуватися до фонду, який здійснюватиме підтримку розвитку культури та мистецтв України.

Кошти, отримані відповідно до законодавства про лотереї, не можуть бути джерелом наповнення Державного фонду підтримки кінематографії України. Згідно зі статтею 136 Податкового кодексу України для операторів лотерей встановлено режим оподаткування, який передбачає сплату податку на прибуток підприємств та податку з доходу, отриманого від діяльності з випуску та проведення лотерей. Такі податки за статтею 10 Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» є доходами загального фонду Державного бюджету України, а відповідно до статті 13 Бюджетного кодексу України доходи загального фонду не мають цільового спрямування.

Законом, що надійшов на підпис, до можливих форм державної підтримки кінематографії віднесено, зокрема, надання державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених суб'єктом кінематографії при виробництві (створенні) фільму, та визначено механізм надання такої субсидії (пункт 4 частини першої статті 7, стаття 11).

Запропонований Законом механізм надання зазначеної державної субсидії спрямований на створення для українських та іноземних суб'єктів кінематографії сприятливих умов для виробництва фільмів на території України з використанням розташованих в Україні сценічно-постановочних засобів виробництва та передбачає відшкодування частини фактично здійснених суб'єктом кінематографії витрат (платежів). При цьому витрати на надання такої державної субсидії Законом не пов'язуються із очікуваними надходженнями до бюджету від провадження кінематографічної діяльності, яка підтримується, що не узгоджується з принципами бюджетного та податкового законодавства.

Тому вбачається за доцільне доопрацювати механізм надання державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених суб'єктом кінематографії при виробництві (створенні) фільму, з урахуванням принципів, визначених бюджетним і податковим законодавством, виклавши його в окремому законі.

Законом, що надійшов на підпис, пропонується не поширювати процедуру публічних закупівель на випадки, якщо предметом закупівлі є товари, роботи і послуги, необхідні для виготовлення (створення) вихідних фільмових матеріалів, аудіовізуальних творів, розповсюдження, дистрибуції та рекламування, зберігання, відновлення, реставрації, демонстрування фільмів (підпункт 10 пункту 3 розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення»).

Звуження у такий спосіб сфери дії Закону України «Про публічні закупівлі» не відповідає його основній меті, яка полягає у забезпеченні ефективного та прозорого здійснення публічних закупівель, створенні конкурентного середовища, запобіганні проявам корупції у цій сфері, розвитку добросовісної конкуренції.

Законом, що надійшов на підпис, пропонуються зміни до Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року №15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю», якими передбачається встановити, що переказування українським суб'єктом кінематографії іноземному суб'єкту кінематографії та (або) іноземному інвестору, та (або) іншому нерезиденту коштів державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених суб'єктом кінематографії при виробництві (створенні) фільму та передбачених Законом України «Про державну підтримку кінематографії в Україні», або їх частини не потребує індивідуальної ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій (підпункт 11 пункту 3 розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення»).

Це не відповідає частині другій статті 25 Господарського кодексу України, за якою органам державної влади забороняється приймати акти або вчиняти дії, які, зокрема, ставлять у нерівне становище окремі категорії суб'єктів господарювання.

Зважаючи на викладене, повертаю Закон України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» для доопрацювання з метою приведення його положень у відповідність із вимогами Конституції України, Бюджетного кодексу України, узгодження з нормами інших законодавчих актів.

Президент України П.ПОРОШЕНКО