f y
Національна спілка кінематографістів України

Статті

Резолюція Круглого столу «Тенденції розвитку трудового законодавства в галузі культури і мистецтва»

25.11.2015

26 жовтня 2015 року відбувся Круглий стіл «Тенденції розвитку трудового законодавства в галузі культури і мистецтва».

У заході взяли участь члени громадської ради при Міністерстві культури України, представники творчих і професійних спілок у галузі культури. Було представлено і Національну спілку кінематографістів України.

Голова Спілки Сергій Тримбач висловив переконання, що контрактна система, яку планує запровадити держава для працівників культури, означатиме їхнє залежне існування.

«Нібито правильними є наміри перевести і ствердити на законодавчому рівні контрактну систему – і все це незрідка йде під цинічним гаслом, що ми йдемо в Європу, потрібно переходити на європейські системи, європейські виміри і установки. Але за тим – вся сфера державних творчих працівників. По суті, їх переводять у залежне існування, не кажучи про те, що діючим законодавством заборонено погіршувати стан людини. А деякі законопроекти напряму переслідують саме таку мету», – підкреслив Сергій Тримбач.  

За його словами, щодо кінематографічної галузі, то тут спостерігається тенденція продюсерів просто переробити законодавство в такий спосіб, щоб усі права належали саме їм, «щоби творчі працівники були позбавлені авторських прав – а фактично авторських винагород – і тим самим їхні свободи нищилися передусім у сфері матеріальній і фінансовій».

Учасники круглого столу обговорили законодавчі ініціативи окремих народних депутатів України, а також Міністерства економічного розвитку та торгівлі, що стосуються прав представників творчих професій і наголошують на такому:

1. Низка таких ініціатив є категорично неприйнятними і такими, що несуть загрозу не тільки для представників окремих творчих професій, але і культурній галузі в цілому. Зокрема йдеться про такі законопроекти:

Законопроект № 2669-Д «Проект Закону про внесення змін до деяких Законів України щодо запровадження контрактної форми роботи в галузі культури та конкурсної процедури призначення керівника державного чи комунального закладу культури», має такі суттєві недоліки:

 • передбачає примусовий, неузгоджений сторонами перехід творчих працівників, що працюють на умовах колективних трудових договорів, на строкові контракти, що є спробою держави погіршити умови праці та звузити права та свободи громадянина України;
 • суперечить чинному українському законодавству і низці міжнародних актів, зокрема, Кодексу законів про працю (ст. 1, 9), Конституції України (ст. 43, згідно з тлумаченням Конституційного суду України від 09 липня 1998 року № 12-рп/98), ратифікованій Україною Конвенції Міжнародної організації праці № 158 від 1982 року про припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця, Рекомендації Міжнародної організації праці № 166 від 1982 року про припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця, Директиві Ради 1999/70/ЄС від 28 червня 1999 року, Директиві Ради 1991/383/ЄЕС від 25 червня 1991 року;
 • передбачає наявність не обов’язково профільної освіти у вимогах до керівника мистецького закладу, що фактично означає можливість призначення керівником особи, некомпетентної в питаннях культурно-мистецької проблематики.

Законопроекти № 1812, № 1812-1 та № 2447, а також проект Закону від Міністерства економічного розвитку та торгівлі «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо набуття, розпорядження та охорони авторського права і суміжних прав» (текст від 24.09.2015, значною мірою аналогічний до законопроекту № 2447) неприйнятні, оскільки :

 • змішують поняття заробітної плати та винагороди за використання творів;
 • передбачають звуження майнових прав інтелектуальної власності авторів та виконавців стосовно, відповідно, творів, записаних виконань, фонограм та відеограм;
 • допускають порушення немайнових прав авторів, зокрема – невідчужуваних прав, гарантованих Бернською конвенцією;

Новий проект Трудового кодексу (Законопроект № 1658, ст.60, п. 7 та 8):

 • повністю переводить творчу інтелігенцію на контрактну форму роботи (ст. 59 №8), тим самим фактично позбавляючи представників творчих професій соціальних прав та гарантій (право вільного погодження на умови праці, право на соціальний захист, право на пенсію та ін.);
 • прирівнює працю висококваліфікованих працівників творчих професій до рівня тимчасового або сезонного працівника, повертаючи нас у часи Радянського Союзу (зокрема, указу Президії Верховної Ради СРСР N 311-09 від 24 вересня 1974 про умови праці тимчасових робітників і службовців, який був визнаний таким, що обмежує рівність можливостей громадян у галузі праці, і тому скасований);
 • суперечить ст. 22 Конституції України, згідно з якою при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод;

Законопроект № 2265а зокрема містить термін «правовласник», яким суб’єкт авторського або суміжного права та особа-ліцензіат (ліцензіат даного суб’єкта) ототожнюються в правах на отримання винагороди в організаціях колективного управління правами.

Зазначені законопроекти вже отримали негативну оцінку зацікавленого експертного середовища, зокрема:

 • із закликом відкликати та не голосувати за Законопроекти 2669 та 2669-1 та 1658 до Комітету ВР з питань культури та духовності та Комітету ВР з питань соцполітики звернувся Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (лист від 28 серпня 2015 року);
 • із закликом виключити із законопроектів 2669 та 2669-1 положення, що стосуються імплементації строкових контрактів для творчих працівників, що працюють на умовах колективного трудового договору, неодноразово зверталась до Комітету ВР з питань культури та духовності та Міністерства культури України Профспілка працівників культури України (лист від 28 липня 2015 року, 3 серпня 2015 року та ін.)
 • негативну оцінку законопроектам 2669-Д надано в листі Спілки музикантів України (вересень 2015 року);
 • за оцінкою Міжнародної Федерації музикантів (FIM) Законопроект 2669-Д відкидає Україну далеко назад від умов міжнародних договорів яких Україна повинна дотримуватися; результатом його дії неминуче стануть безробіття та бідність;
 • негативну оцінку законопроектам №№ 1812, 1812-1 та 2447 дано в листі Національної академії наук України НАНУ до Комітету ВР з питань науки і освіти від 30 квітня 2015 року № 58/740-3;

2. Діяльність владних структур стосовно сфери культури протягом останніх років виявляє такі негативні тенденції:

 • результат законотворчої діяльності занадто часто змушує громадськість до «реактивних» дій, спрямованих на недопущення ще більшого погіршення наявної важкої ситуації для творчих працівників;
 • як законодавчим, так і виконавчими органами влади пропозиції української громадськості зазвичай або повністю ігноруються, або враховуються недостатньою мірою;
 • органи влади ігнорують звернення міжнародних громадських організацій, зокрема, констатуємо відсутність відповіді Голови Верховної Ради В. Гройсмана, Голови Комітету Верховної Ради з питань культури та духовності М. Княжицького, народного депутата І. Подоляк та інших комітетів Верховної Ради на лист Міжнародної Федерації музикантів (FIM) від 16 вересня 2015 року
 • нерідко законопроекти, що вносяться суб’єктами законодавчої ініціативи, не відрізняються змістовно від попередніх законопроектів, що вже отримали негативну оцінку експертного середовища, що призводить до «ходіння по колу», марнування часу і зусиль, зокрема, зацікавлених представників творчих кіл.

Підкреслюємо, що зазначені негативні тенденції загрожують не тільки звуженням прав і свобод творчих працівників, але й культурної ситуації в країні в цілому.

3. Учасники круглого столу підтримують зміст наказу Міністерства культури України від 2 червня 2015 року № 363 «Про внесення зміни до Трудового договору між працівником і керівником закладу культури», зареєстрованого Міністерством юстиції України 16 червня 2015 року за № 707/27152.

4. Учасники круглого столу поділяють позицію Віце-прем’єр-міністра, міністра культури України В. Кириленка щодо культури, як невід’ємної складової національної безпеки України, і у зв’язку з цим наголошують, що погіршення умов праці працівників культурної сфери матимуть негативні наслідки не тільки в царині культури, але й, у перспективі – для безпекової ситуації України в цілому. Як відомо, недооцінка ролі культури вже призвела до втрати Україною контролю над окремими регіонами, де українська національна культура була представлена найслабше.

У зв’язку з викладеним вище, звертаємось до суб’єктів законодавчої ініціативи з такими проханнями:

 • суттєво переробити законопроект № 2669-Д з метою недопущення погіршення умов праці творчих представників;
 • суттєво переробити проект нового трудового кодексу з метою недопущення переведення творчих працівників виключно на контрактну форму праці;
 • відкликати законопроекти 1812, 1812-1 та 2447 та 2265а, і надалі не допускати законодавчих ініціатив, що звужують права інтелектуальної власності авторів, виробників фонограм, відеограм та виконавців;
 • народним депутатам України своєчасно інформувати творчу громадськість про законодавчі ініціативи, що стосуються культури та мистецької сфери;
 • відмовитися від неприйнятної практики ненадання відповіді на звернення громадських інститутів щодо тих чи інших законодавчих ініціатив.

Київ, 26 жовтня 2015 року

Офіційна інформація

Оренда кінозалів Будинку кіна

До уваги членів НСКУ та відвідувачів Будинку кіно!

До уваги членів НСКУ та відвідувачів Будинку кіно! У зв’язку з розпорядженням Київської міської державної адміністрації щодо протидії поширенню коронавірусу, всі творчі заходи Будинку кіно з 12 березня 2020 р. переносяться на інші терміни. Стежте за інформацією.