f y
Національна спілка кінематографістів України

Статті

Проект постанови «Про внесення змін до Положення про державну підтримку національних фільмів у продюсерській системі»

31.08.2015

11 серпня 2015 року Міністерство культури України оприлюднило проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про державну підтримку національних фільмів у продюсерській системі». Подаємо текст документу.

Про внесення змін до Положення про державну підтримку
національних фільмів у
 продюсерській системі

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про державну підтримку національних фільмів у продюсерській системі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 1998 р. № 813 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 23, ст. 827; 2010 р., № 11, ст. 548; 2011 р., № 59, ст. 2368) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України
А. ЯЦЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від                      2015 р. № 

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про державну
підтримку національних фільмів у продюсерській системі

1. Пункт 6 викласти у такій редакції:

«6. Держкіно формує програму фільмів, що створюються чи розповсюджуються за державним замовленням або за державної фінансової підтримки, з урахуванням висновку експертної комісії, яка складається з представників творчих професій, продюсерів, дистриб'юторів, викладачів, фахівців технічного забезпечення та зберігання фільмів, демонстраторів фільмів.

Персональний склад експертної комісії, порядок її роботи та умови конкурсу кінопроектів визначаються Держкіно».

2. Пункт 7 викласти у такій редакції:

«Держкіно видає суб’єкту продюсерської системи посвідчення національного фільму. У разі спільного кінематографічного виробництва посвідчення національного фільму видається після підтвердження статусу продукту спільного виробництва відповідно до положень Європейської конвенції про спільне кінематографічне виробництво. Це посвідчення підтверджує право суб'єкта продюсерської системи на виробництво, розповсюдження та демонстрування національного фільму, звернення до державних і недержавних організацій і закладів, зарубіжних кіноорганізацій за допомогою чи сприянням у проведенні цієї роботи.».

3. У другому абзаці пункту 8 слова «публікується в пресі» замінити словами «розміщується на офіційному веб-сайті Держкіно».

4. Пункт 10 викласти у такій редакції:

«Державна фінансова підтримка надається суб'єктам продюсерської системи (резидентам) у формі часткового фінансування виробництва національних фільмів. Частка державної участі не повинна перевищувати 50 відсотків від кошторисної вартості виробництва фільму.

Державна фінансова підтримка обчислюється та визначається в межах встановлених граничних обсягів такої підтримки з розрахунку на один фільм з урахуванням обмежень щодо тривалості фільму і вартості однієї хвилини екранного часу за видами фільмів. Зазначені показники щороку затверджуються Держкіно в розрізі видів фільмів.

Примірний договір про надання державної фінансової підтримки затверджуєтьсяДержкіно. У зазначеному договорі обов'язково передбачаються вимоги щодо розподілу майнових прав на фільм між державою та суб'єктом продюсерської системи або повернення коштів державної фінансової підтримки.

На умовах державного замовлення виробляються переважно навчально-пізнавальні, просвітницькі, документальні та анімаційні фільми, фільми для дітей, фінансування яких може становити до 100% кошторисної вартості їх виробництва».

5. Абзац перший пункту 12 викласти в такій редакції:

«Державна підтримка розповсюдження національного фільму може здійснюватись шляхом надання суб’єкту продюсерської системи бюджетних коштів на: тиражування фільму, проведення прем’єрних та тематичних показів, просування фільму до глядача (створення та розповсюдження трейлерів, плакатів, постерів, стендів,флаєрів та реклами), участь у кіноринках, кінофестивалях, дублювання, озвучення або субтитрування фільму іноземними мовами з метою просування на зарубіжні кіноринки».

6. У пункті 15 слово «визначаються» замінити словом «затверджуються».

Міністерство культури України, 11 серпня 2015 року