f y
Національна спілка кінематографістів України

Афіша

КІНООГЛЯД СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО КІНО

14.09.2019

Вже цього тижня з 12 по 14 вересня у Будинку кіно вперше відбуваєтья «Кіноогляд Сучасного Українського Кіна». Кожен глядач зможе безкоштовно відвідати триденну програму кінопоказів та майстер-класів, головний фокус якої спрямований на конкурс короткометражних українських фільмів та відкриття нових імен. https://vechirniy.kyiv.ua/news/kyyanam-bezkoshtovno-pokazhut-suchasne-ukrains-ke-kino

Документальне. Блок №2 14.09, 13:00 – Будинок кіно, Червона зала ------------------------

Documentary. Block 2 14.09, 13:00 – Cinema House, Red Hall Путівник в іншість Сашко Протяг Україна, 2018, 22’ Двоє друзів з України рушають у подорож Албанією, розмірковуючи над іншістю та намагаючись позбутися своїх упереджень щодо Албанії, самих себе та способів фільмування власного досвіду. ------------------------

A Guide into Otherness Sashko Protiah Ukraine, 2018, 22’ Two Ukrainian friends are travelling around Albania, contemplating otherness and seeking to overcome all their preconceptions about Albania, themselves, and the ways of filming their experience. Свої Валерія Діденко Україна, 2019, 20’ Наш внутрішній світ часто залежить від почутого ззовні. Маючи порушення слуху, людина опиняється серед своїх – тих, хто так само шукає підтримки і не може почути світ. ------------------------

Closeness Valeriia Didenko Ukraine, 2019, 20’ Our inner world often depends on what we hear from the outside. A person with a hearing impairment tends to find him- or herself around close people – those who are looking for support and cannot hear the world. Ім’я моє тобі залишу Олександра Панченко Україна, 2019, 26’ Що лишиться після нас? Будинки зруйнуються, квіти загинуть, штори у вікнах згниють. Можливо, ми будемо жити у власному імені, яке згадуватимуть наші діти та їхні діти. ------------------------

My Name Is What I Leave to You Oleksandra Panchenko Ukraine, 2019, 26’ What will stay after us? Our houses will be destroyed, the flowers will die, and curtains in windows will rot. Maybe we will live in our names, which our children and their children will remember. Інтервал Олександр Портян Україна, 2018, 25’ Юля живе з двома дітьми в Славутичі. Вона – виконавиця органної музики. Але для свого розвитку їй треба повчитися в закордонній консерваторії, а це коштує не одну тисячу євро. ------------------------

Interval Oleksandr Portian Ukraine, 2018, 25’ Yulia lives with her two children in Slavutych. She is an organ player. But for her development she needs to study at a conservatory abroad, which costs more than eight thousand euro. Анімація 13.09, 15:00 – Будинок кіно, Червона зала ------------------------

Animation 13.09, 15:00 – Cinema House, Red Hall На будівництві знищення Олександр Шеремета Україна, 2019, 5’ Інколи люди завдають людям зло. Інколи погані вчинки стають цеглинами, придатними лише для того, аби збудувати огорожу від навколишнього світу. ------------------------

On the Construction of Destruction Oleksandr Sheremeta Ukraine, 2019, 5’ Sometimes people harm other people. Sometimes evil acts become bricks for building a fence against the outside world. Потьмара Анни Даниїл Пінько Україна, 2019, 10’ У світі Сусіда більше немає місця маленькій дівчинці з лісу, що робить живих істот з опалого листя. Він колись пережив їхню спокусу, але діти його одержимі забороненими фантазіями. Тож він наважується вбити найпрекрасніше, що було в його житті. ------------------------

The Obscurity of Anna Danyil Pinko Ukraine, 2019, 10’ In the world of the Neighbor, there is no place for the little girl from the forest who is making living creatures from fallen leaves. Once, he got through their temptation, but his children are obsessed with forbidden fantasies. So he decides to kill the most wonderful thing in his life. Рідне місто Хмельницький Вадим Подзігун Україна, 2018, 3’ Чому ми любимо рідне місто? Чому воно таке особливе? Що потрібно, аби воно ставало ще кращим? ------------------------

The Native City of Khmelnytskyi Vadym Podzihun Ukraine, 2018, 3’ Why do we love our native city? Why is it so special? How can we make it even better? Елохім – Зв’язок Оксана Курмаз Україна, 2018, 3’ У дівчини несподівано з’являється незвичний друг – інопланетна істота, що прилетіла на Землю у пошуках чистої енергії. На що здатна ця дружба? ------------------------

Elokhim – Connection Oksana Kurmaz Ukraine, 2018, 3’ A girl befriends an extraordinary creature – an alien that flew to the Earth in search of pure energy. What is this friendship capable of? До останнього подиху Олексій Осьмак Україна, 2018, 4’ Презентуємо нашу першу цілісну ідейну роботу! Вона для тих, хто живе до останнього подиху! Хто, як не ми? Коли, як не сьогодні? Хто сказав? Час скинути особисті кайдани, друзі! ------------------------

Until the Last Breath Oleksii Osmak Ukraine, 2018, 4’ We are presenting our first coherent conceptual work! It’s for those who live until the last breath! Who if not us? When if not now? Who said it? It’s time to break our personal shackles, friends! Світ навпаки Ольга Гаврилова Україна, 2018, 4’ Цікаво, а що там – за велетенською таємничою стіною? Бажаючи дізнатися, хлопчик опиняється у фантастичному місці, де все відбувається навпаки. Як порозумітися з його мешканцями? ------------------------

Topsy-Turvy Olha Havrylova Ukraine, 2018, 4’ Hmm, what’s there – behind the mysterious giant wall? Curious to find out, a boy gets into a fantastic place where everything is topsy-turvy. How to find a common language with its inhabitants? Сама собі тут Анна Дудко Україна, 2019, 5’ Що відчуває дитина, загубившись у великому місті? ------------------------

Here by Herself Anna Dudko Ukraine, 2019, 5’ What does a child feel when she gets lost in a big city?