f y
Національна спілка кінематографістів України

Новини спілки

До уваги членів Спілки!

17.10.2021

Шановні друзі!

VI пленум правління НСКУ прийняв рішення про скликання чергового IX (XV) з’їзду Національної спілки кінематографістів України 28 грудня 2021 року.

Пленум визначив квоту представництва членів Спілки на з`їзді один до одного, тобто всі члени Спілки є делегатами з`їзду.

У зв’язку з вимогами Міністерства юстиції України необхідно скласти реєстр делегатів з’їзду, в якому мають бути зазначені такі дані:

рік і місце народження, номер паспорта, дата і ким виданий, ідентифікаційний номера платника податків.

Кожен делегат під час реєстрації на з’їзді в такому реєстрі має поставити особистий підпис, що засвідчує правильність включених в реєстр даних.

Прохання до всіх членів Спілки надати таку інформацію до відділу творчих кадрів НСКУ (тел. 287-66-07, email: violenta305@gmail.com) або секретареві Спілки (тел. 287-75-57, email: nucu@ukr.net),

а також спланувати свою роботу та творчу діяльність таким чином, аби обов’язково взяти участь в роботі з’їзду.

Звітні матеріали про роботу комісій, секцій, асоціацій, гільдій, відділень, осередків за період 2017-2021 рр. подати до 20 жовтня 2021 р. зав.секретаріатом (тел.287-66-07, 067-403-72-50, email: violenta305@gmail.com).

При цьому комісіям, секціям, асоціаціям, гільдіям, відділенням, осередкам запропонувати кандидатури до майбутнього складу Правління і Ревізійної комісії.